بررسی قیمت‌ خودروهای مونتاژی

بررسی قیمت‌ خودروهای مونتاژی

بررسی قیمت‌ خودروهای مونتاژی

سخنگوی دولت :

در عین احترام به استقلالی که مجلس به شورای رقابت داده، نگاه دولت این است که تصمیم گیری در اموری که در موضوعات عامه، نرخ تورم و تحقق یا عدم تحقق شعار سال موثر است، حتما باید هماهنگی لازم پیش از اتخاذ و نهایی کردن تصمیم با سایر دستگاه های اجرایی به ویژه  شخص معاون اول رئیس جمهور صورت بگیرد.