بازارسازی برای خودروهای چینی با حذف رقبا

بازارسازی برای خودروهای چینی با حذف رقبا

بازارسازی برای خودروهای چینی با حذف رقبا

بیش از پنج ماه از زمان ورود خودروهایی مانند فیات، میتسوبیشی، هیوندا و کیا به کشور می گذرد، اما برخلاف خودروهای چینی، موفق به اخذ مجوز استاندارد برای ترخیص نشده اند. در این میان، شواهد نشان می دهد خواسته یا ناخواسته، بازارسازی برای خودروهای چینی با حذف رقبا آغاز شده است.

هر چند طی ماه های اخیر اخباری منبی بر نزدیک بودن ورود برندهای مطرح آسیایی و اروپایی (البته آن ها که مجاز هستند) منتشر می شود و برخی از این خودروها تا مرحله رونمایی نیز پیش رفته اند، اما به نظر می رسد ورود این خودروها در همین مرحله باقی خواهند ماند، یعنی برخلاف تمام تبلیغاتی که از سال گذشته آغاز و تا امروز نیز ادامه داشته است، نه تنها زمینه های ترخیص این خودروهای فراهم نشده، که کار هنوز به گمرکات کشور نرسیده است.