فعال شدن پروانه کارگزاری گمرکی 462 نفر از پذیرفته شدگان در آزمون 1401

فعال شدن پروانه کارگزاری گمرکی 462 نفر از پذیرفته شدگان در آزمون 1401

فعال شدن پروانه کارگزاری گمرکی 462 نفر از پذیرفته شدگان در آزمون 1401

پس از تأیید نهایی و دریافت کد رهگیری از سامانه مجوزها، دفتر واردات پروانه کارگزاری ۴۶۲ نفر از پذیرفته شدگان در آزمون کارگزاری گمرکی را فعال کرد.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، این افراد که فعال شدن پروانه کارگزاری آنها از طریق پیامک اطلاع‌رسانی شده، می‌توانند با مراجعه به نزدیکترین گمرک اجرایی فعالیت خود را آغاز کنند.
براساس این گزارش، دفتر واردات کدرهگیری صادره در سامانه مجوزها را به عنوان شماره پروانه کارگزاری این افراد در سامانه احراز هویت گمرک درج کرده است.
این گزارش می افزاید: در آزمون کارگزاری برگزارشده در سال گذشته، ۶۵۷۱ نفر شرکت کردند که از این تعداد ۸۰۰ نفر پذیرفته شدند. از میان این افراد، تاکنون ۴۶۲ نفر تأیید نهایی شدند. رسیدگی به وضعیت بقیه پذیرفته‌شدگان نیز به مرور انجام و اطلاع رسانی مقتضی انجام خواهد شد.
این گزارش حاکیست، برای تأیید نهایی و صدور هر پروانه کارگزاری، استعلاماتی مانند نداشتن رابطه استخدامی از سازمان امور استخدامی کشور، نداشتن سوء پیشینه، تأییدیه مدرک تحصیلی، گواهی پایان خدمت و بررسی سوابق متقاضیان از سوی حراست کل کشور انجام و پس از استخراج اسامی واجدان شرایط، پروانه کارگزاری گمرکی آنها فعال شد.
یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم تسهیل کسب و کارها از ابتدای فعالیت خود در دوره جدید است و در چارچوب این سیاست اقدامات مرتبط با تسهیل در صدور کارت کارگزاران گمرکی نیز افزایش یافته است.
شایان ذکر است آزمون کارگزاری گمرکی پس از ۶ سال در سال 1401 برگزار گردید و مقرر شده است این آزمون هر ساله برگزار شود.