عرضه 113 میلیون دلار به صورت حواله

عرضه 113 میلیون دلار به صورت حواله

عرضه 113 میلیون دلار به صورت حواله

مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز شنبه 7 مردادماه 1402 به معادل 113 میلیون دلار رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روز شنبه مورخ 7 مرداد ماه 1402 معادل 113 میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل 69 میلیون دلار بود.