فقط 70 سال صبر کنید تا خانه‌دار شوید!

فقط 70 سال صبر کنید تا خانه‌دار شوید!

فقط 70 سال صبر کنید تا خانه‌دار شوید!

ماراتن «خانه‌اولی»ها در تهران براساس برآورد جدید از سطوح متوسط «درآمد سالانه» و «قیمت مسکن» با سه فرض بسیار خوش‌بینانه، 70 سال طول می‌کشد.این مدت زمان برای دسترسی به مسکن با لحاظ «حداقل متراژ آپارتمان، رشد یکسان درآمد و قیمت در سال‌های آتی و در عین حال، توان پس‌انداز 20 درصدی در سال» است.