افزایش 87 درصدی قیمت تن‌ماهی در دو ماه اخیر!

افزایش 87 درصدی قیمت تن‌ماهی در دو ماه اخیر!

افزایش 87 درصدی قیمت تن‌ماهی در دو ماه اخیر!

بررسی آمارهای مرکز آمار ایران و قیمت بازار نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر قیمت تن‌ماهی یک رشد عجیب‌وغریبی داشته است، به‌طوریکه قیمت هر یک قوطی تن‌ماهی 180 گرمی از 40 هزار تومان در اسفند 1401 و ابتدای امسال، با رشد حدود 87 درصدی به 75 هزار تومان رسیده است.

مقایسه قیمت تن‌ماهی 180 گرمی با قیمت یک کیلوگرم ماهی قزل‌آلای زنده از ابتدای فروردین 1399 تا انتهای تیرماه امسال نشان می‌دهد در تیرماه قیمت یک تن‌ماهی 180 گرمی معادل 52 درصد قیمت یک کیلوگرم ماهی قزل‌آلای زنده بوده است.