واردات خودرو با نرخ صفر سود بازرگانی برای جانبازان بالای 50 درصد

واردات خودرو با نرخ صفر سود بازرگانی برای جانبازان بالای 50 درصد

واردات خودرو با نرخ صفر سود بازرگانی برای جانبازان بالای 50 درصد

رئیس بنیاد شهید گفت: با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران آیین نامه خودروی ایثارگران به تصویب رسید.

با پیشنهاد بنیاد شهید آیین نامه اجرایی بند “و” تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور مبنی بر اجازه واردات خودرو برای جانبازان ۵۰ درصد به بالا و برخورداری از خودروی داخلی برای سایر افراد مشمول ماده ۴۵ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به تصویب رسید که بر این اساس، سود بازرگانی افراد مشمول واردات خودرو برای جانبازان بالای ۵۰ درصد با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

سایر افراد مشمول ماده ۴۵ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می‌توانند از تسهیلات بانکی برای خرید خودروی داخلی بهره‌مند شوند.