تعطیلی بانک‌ها 11 و 12 مرداد در سراسر کشور

تعطیلی بانک‌ها 11 و 12 مرداد در سراسر کشور

تعطیلی بانک‌ها 11 و 12 مرداد در سراسر کشور

بانک مرکزی:

پیرو موافقت هیات دولت با تعطیلی روزهای‌چهارشنبه و پنج‌شنبه 11 و 12 مرداد ماه در کشور به دلیل گرما، تمامی شعبات بانکی نیز در این دو روز تعطیل شدند.

شبکه بانکی موظف شد شعبات کشیک منتخب خود را دایر و به اطلاع عموم برساند.