بانک مرکزی کانون صرافان را منحل کرد

بانک مرکزی کانون صرافان را منحل کرد

بانک مرکزی کانون صرافان را منحل کرد

بانک مرکزی اعلام کرد:

به دلیل تخلفات و انحراف از اهداف، موضوع و وظایف و اختیارات کانون صرافان ایرانیان، موافقت‌نامه تاسیس این کانون صادره توسط بانک مرکزی، ابطال و انحلال کانون مذکور در دستور کار قرار گرفت.