خودروهای وارداتی چانگان در انتظار دو ماهه برای صدور مجوز استاندارد + سند

خودروهای وارداتی چانگان در انتظار دو ماهه برای صدور مجوز استاندارد + سند

خودروهای وارداتی چانگان در انتظار دو ماهه برای صدور مجوز استاندارد + سند

بررسی ها نشان می دهد بخش عمده ای از خودروهای وارداتی موجود در گمرک غرب تهران در ۹ خرداد ماه سال جاری به گمرک اظهار و در انتظار صدور مجوز سازمان استاندارد جهت ادامه تشریفات گمرکی بوده اند.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، صدور مجوز استاندارد برای این خودروها پس از گذشت دو ماه از زمان اظهار شروع شده
بنابراین گزارش، از تعداد ۱۲۳۵ دستگاه خودرو وارداتی به گمرک غرب تهران برای تعداد ۵۲ دستگاه که شامل ۲ فقره اظهارنامه می باشد تمامی مجوزهای ترخیص صادر و پس از انجام تشریفات گمرکی آن از گمرک غرب تهران ترخیص شده است و ۸۴۵ دستگاه نیز طی ۲۲ فقره اظهار نامه تنظیمی از سوی صاحب کالا به گمرک اظهار گردیده که نیازمند ارائه مجوز های لازم از جمله استاندارد، محیط زیست، نمایندگی های مجاز و کد ساتا از بانک عامل است تا نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودرو اقدام شود. ضمن اینکه تعداد ۳۳۸ دستگاه از این خودروها تاکنون از سوی صاحب کالا به گمرک اظهار نشده است.
شایان ذکر است، سازمان استاندارد تنها یکی از سازمان های مرتبط است که در فرایند صدور مجوز ترخیص نقش دارد و برای ترخیص قطعی خودرو، برابر قانون سازمان های فوق الاشاره می بایست مجوز های لازم را به گمرک ارائه کنند تا نسبت به ترخیص قطعی اقدام گردد.
فلذا نه تنها سازمان استاندارد بلکه هیچ سازمان دیگری به تنهایی اختیار صدور ترخیص قطعی خودرو را ندارد و اگر دستگاه های همجوار در حداقل زمان نسبت به ارایه مجوزهای خود اقدام نمایند بدون تردید پس از پرداخت حقوق ورودی، تشریفات ترخیص خودرو و یا هر کالای دیگری در کمترین زمان ممکن از سوی گمرک انجام خواهد گردید.