جزئیات واردات 14 قلم کالاهای اساسی در4 ماهه امسال

جزئیات واردات 14 قلم کالاهای اساسی در4 ماهه امسال

جزئیات واردات 14 قلم کالاهای اساسی در4 ماهه امسال

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، این میزان کالاهای اساسی وارداتی در این مدت که طی ۴ هزار و ۴۶۹ فقره اظهارنامه انجام گرفت به لحاظ وزن ۱.۵۷ درصد و از حیث ارزش ۶.۲۱ درصد کاهش داشته است.
طبق گزارش در خصوص بیشترین میزان کالاهای اساسی وارداتی به کشور در ۴ ماهه سال جاری به لحاظ ارزش نیز می افزاید: در این مدت ذرت با یک میلیارد و ۲۹۷ میلیون دلار، روغن های خوراکی نیمه جامد، مایع و خام با یک میلیارد و ۲۲ میلیون دلار، انواع دانه های روغنی با ۷۰۷ میلیون دلار، برنج ۶۰۱ میلیون دلار‌ و گندم با ۵۲۵ میلیون دلار، ۵ قلم اول واردات را در بین ۱۴ قلم کالاهای اساسی وارداتی به خود اختصاص دادند.
براساس این گزارش پس از ۵ قلم اول کالاهای اساسی وارداتی؛ جو، شکر خام، چای خشک، حبوبات، گوشت قرمز سرد سنگین، کنجاله سویا، گوشت قرمز سبک گرم، گوشت مرغ و تخم مرغ به ترتیب بیشترین میزان را به لحاظ ارزش دارا بودند.
این گزارش در خصوص بیشترین میزان افزایش از حیث ارزش بین ۱۴ قلم کالاهای اساسی در ۴ ماهه سال جاری می افزاید: در این مدت بیشترین افزایش در بین کالاهای اساسی وارداتی به گوشت قرمز سبک گرم و جو اختصاص داشت که به ترتیب ۴۱۱ و ۱۱۹ درصد افزایش را نشان می دهد.