سامانه یکپارچه برای فروش خودرو باز شد

سامانه یکپارچه برای فروش خودرو باز شد

سامانه یکپارچه برای فروش خودرو باز شد

مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو:

شرکت کرمان موتور برای تعدادی از متقاضیان خرید خودرو که در مرحله دوم سامانه یکپارچه، خودرویی به آن‌ها تعلق نگرفته، امکان ثبت‌نام را فراهم کرده است.

فروش خودرو خارج از سامانه امکان‌پذیر نیست و شرکتها باید در چارچوب سامانه نسبت به فروش خودرو اقدام کنند.