اولین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت گمرک برگزار شد

اولین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت گمرک برگزار شد

اولین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت گمرک برگزار شد

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، بررسی و طرح معیارهای شایستگی های حرفه ای و کلان مدیریتی برای انتصاب مدیران در گمرک، بررسی فهرست اولیه شایستگی های احصاء شده حاصل از مصاحبه با خبرگان گمرکی، بررسی و تایید مدل اولیه شایستگی های اختصاصی مدیران گمرک در راستای پروژه طراحی و استقرار شایستگی های اختصاصی مدیران و کارکنان گمرک جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بوده است.
این گزارش می افزاید: معیارهای مطرح شده در این جلسه پس از تصویب و تایید توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور اجرایی خواهد شد.