• بی‌توجهی به برندسازی صادرات ،صنعت پوشاک ایران را زمین زد

    بر اساس اطلاعاتی که در این نشست عنوان شد، بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ صادرات پوشاک ایران به کشورهای فنلاند، آلمان، انگلستان، ایتالیا و غیره صورت می‌گرفت که به تدریج با تغییر در سیستم عرضه و صادرات پوشاک در سطح دنیا و بی‌توجهی نسبت به برندسازی، ایران، توان رقابت خود را در صنعت پوشاک در بازارهای بین‌المللی: